Inicio

Aquí podrá reservar las visitas al acuario: tanto guiadas como si son libres (grupos libres: no están permitidas las visitas guiadas con personal ajeno al acuario).
Las visitas de grupo guiadas a Getxo Aquarium tienen una capacidad máxima de 60 visitantes por turno. Para visitas no guiadas se podrá reservar la totalidad del aforo, que es de 100 personas.
En visitas guiadas no cuentan como visitantes los acompañantes, en proporción de 1 acompañante por 15 visitantes de pago.

Akuarioarentzako bisitak hemen gorde ahal izango dira: libreak , zein ,  gidatutak. (talde libreak: ezin izango dute  bisita gidaturik jaso  akuarioarekin zerikusirik gabeko pertsonalarekin ).
Getxo Aquarium-ek gidatutako talde-bisitek 60 bisitariren ahalmen maximoa dute txandaka. Ez gidatutako bisitetarako gorde ahal izango den  lekuaren osotasuna, 100 pertsonakoa da .
Bisitaldi gidatuetan 15 pertsona bakoitzeko laguntzaile bat sartu ahal da.

ADULTO / NAGUSIAK:

– Grupo Guiada / Talde Gidatua= 4,90 €

– Grupo sin guía/Gidarik gabeko taldea = 2,70 €

REDUCIDA (Estudiantes de 14 años o más, pensionistas y diversas funcionales) / MURRIZTUA ( 14 urtetik gorako ikasleak , pentsiodunak  eta desberdin funtzionalak):

– Grupo Guiada / Talde Gidatua = 4,35 €

– Grupo sin guía /Gidarik gabeko taldea = 2,15 €

NIÑO / UMEA:

– Grupo Guiada / Talde Gidatua = 3,80 €

– Grupo sin guía /Gidarik gabeko taldea = 1,60 €

  • Las visitas guiadas tendrán una duracion de 90 minutos / Bisita gidatuek 90 minutuko iraupena izango dute.
  • El horario de las visitas guiadas sera de 10’30 a 12’00 horas o de 12’00 a 13’30 horas / Bisita gidatuetako ordutegia 10’30 -tik  12’00-ra edota   12’00-tik eta 13’30-ra  izango da.
  • Grupos: Minimo 12 personas. No se computan los menores de 3 años / Taldeak gutxienez  12 pertsonatakoak izan behar dira . 3 urtetik beherakoak ez dira kontutan hartzen.
  • Las visitas guiadas se haran bajo reserva anticipada, solo de  martes a viernes / Bisita gidatuak asteartetik ostiralera eta  aurre erreserbarekin soilik egingo dira.
  • Los menores de 12 años deberán entrar acompañados de un adulto / 12 urtetik beherakoak nagusi edo heldu batekin sartu beharko dira.
  • Pensionistas y estudiantes deben presentar documento acreditativo / Pentsiodunek eta ikasleek dokumentu egiaztatzailea aurkeztu behar dute.