Hasiera

 

Akuarioarentzako bisitak hemen gorde ahal izango dira: libreak , zein ,  gidatutak. (talde libreak: ezin izango dute  bisita gidaturik jaso  akuarioarekin zerikusirik gabeko pertsonalarekin ).
Getxo Aquarium-ek gidatutako talde-bisitek 60 bisitariren ahalmen maximoa dute txandaka. Ez gidatutako bisitetarako gorde ahal izango den  lekuaren osotasuna, 100 pertsonakoa da .
Bisitaldi gidatuetan 15 pertsona bakoitzeko laguntzaile bat sartu ahal da.

 

NAGUSIAK:

– Talde Gidatua= 4,90 €

– Gidarik gabeko taldea = 2,70 €

MURRIZTUA ( 14 urtetik gorako ikasleak , pentsiodunak  eta desberdin funtzionalak):

– Talde Gidatua = 4,35 €

– Gidarik gabeko taldea = 2,15 €

UMEA:

– Talde Gidatua = 3,80 €

– Gidarik gabeko taldea = 1,60 €

 

 • Bisita gidatuek 90 minutuko iraupena izango dute.
 •  Bisita gidatuetako ordutegia 10’30 -tik  12’00-ra edota   12’00-tik eta 13’30-ra  izango da.
 •  Taldeak gutxienez  12 pertsonatakoak izan behar dira . 3 urtetik beherakoak ez dira kontutan hartzen.
 •  Bisita gidatuak asteartetik ostiralera eta  aurre erreserbarekin soilik egingo dira.
 •  12 urtetik beherakoak nagusi edo heldu batekin sartu beharko dira.
 •  Pentsiodunek eta ikasleek dokumentu egiaztatzailea aurkeztu behar dute.

Inicio

 

Aquí podrá reservar las visitas al acuario: tanto guiadas como si son libres (grupos libres: no están permitidas las visitas guiadas con personal ajeno al acuario).
Las visitas de grupo guiadas a Getxo Aquarium tienen una capacidad máxima de 60 visitantes por turno. Para visitas no guiadas se podrá reservar la totalidad del aforo, que es de 100 personas.
En visitas guiadas no cuentan como visitantes los acompañantes, en proporción de 1 acompañante por 15 visitantes de pago.

 

ADULTO

– Grupo Guiada = 4,90 €

– Grupo sin guía = 2,70 €

REDUCIDA (Estudiantes de 14 años o más, pensionistas y diversas funcionales)

– Grupo Guiada = 4,35 €

– Grupo sin guía = 2,15 €

NIÑO

– Grupo Guiada = 3,80 €

– Grupo sin guía = 1,60 €

 

 • Las visitas guiadas tendrán una duracion de 90 minutos
 • El horario de las visitas guiadas sera de 10’30 a 12’00 horas o de 12’00 a 13’30 horas
 • Grupos: Minimo 12 personas. No se computan los menores de 3 años
 • Las visitas guiadas se haran bajo reserva anticipada, solo de  martes a viernes
 • Los menores de 12 años deberán entrar acompañados de un adulto
 • Pensionistas y estudiantes deben presentar documento acreditativo